/Despre

Despre

Societatea Europeana pentru Justitie îşi desfăşoară activitatea în scopul promovării şi apărării drepturilor şi intereselor profesionale, sociale şi culturale ale membrilor săi, precum şi a satisfacerii nevoilor acestora în domeniile: juridic, ştiinţific, cultural, social, civic, etc.

Totodată, Asociaţia îşi propune:

 1. a) Să promoveze şi să apere drepturile omului;
 2. b) să încurajeze cercetarea ştiinţifică şi pregătirea profesională, socială şi culturală a membrilor săi;
 3. c) să faciliteze crearea şi dezvoltarea legăturilor profesionale, sociale, culturale între membrii săi;
 4. d) să încurajeze şi să desfăşoare acţiuni de propagandă sanitară, culturală şi civică în rândul populaţiei;
 5. e) susţinere în dezvoltare personală şi profesională a studenţilor şi absolventilor;
 6. f) poate să susţină prin mijloace statutare revendicările democratice ale altor organizaţii sau persoane şi să ia atitudine împotriva acţiunilor ce contravin intereselor naţionale, drepturilor omului şi normelor social politice democratice;
 7. g) participarea la programe locale, naţionale şi internaţionale;
 8. h) iniţierea de proiecte de promovare a valorilor democratice;
 9. i) sprijinirea studenţilor pentru rapida lor integrare în viaţa socială şi profesională;
 10. j) să organizeze congrese, colocvii, seminarii pe teme juridice cu caracter intern şi internaţional;
 11. k) să promoveze activităţi care pot duce la afilierea asociaţiei la organisme internaţionale de profil;
 12. l) alte acţiuni conforme cu statutul asociaţiei şi cu dispoziţiile legale în

 

Art. 10 Mijloacele de realizare a scopurilor Asociaţiei sunt:

 1. a) dezbaterea tuturor problemelor de interes pentru membrii asociaţiei;
 2. b) exprimarea poziţiei membrilor Asociaţiei şi iniţierea de acţiuni concrete în legătură cu toate problemele de interes pentru aceştia;
 3. c) reprezentarea membrilor Asociaţiei în faţă oricăror persoane fizice sau juridice, de drept public sau de drept privat, române sau străine, în vederea apărării drepturilor şi intereselor materiale sau morale ale membrilor Asociaţiei;
 4. e) iniţierea, sprijinirea şi organizarea activităţilor ştiinţifice şi culturale (cercuri ştiinţifice, sesiuni de comunicări ştiinţifice, spectacole cultural-artistice, congrese de specialitate);
 5. f) organizarea de activităţi sportive şi turistice şi facilitarea participării membrilor asociaţiei la acestea;
 6. g) înfiinţarea şi întreţinerea unei biblioteci proprii;
 7. h) desfăşurarea de activităţi editoriale prin intermediul editării de cărţi, lucrări ştiinţifice, broşuri şi alte materiale de popularizare, precum şi desfăşurarea oricăror altor acţiuni propagandistice, de informare şi popularizare;
 8. i) acordarea de ajutor în situaţia în care drepturile sau interesele unuia sau ale mai multor membrii ai Asociaţiei sunt încălcate sau ameninţate;
 9. j) organizarea oricăror acţiuni de protest (petiţii, demonstraţii, marşuri de protest, etc.) în cazul în care drepturile sau interesele membrilor săi sunt încălcate sau ameninţate;
 10. k) promovarea colaborării cu organizaţii şi instituţii din ţară şi din străinătate