/Concurs de ocupare, din sursă externă, a 7 posturi de execuţie la Administraţia Naţionale a Penitenciarelor

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 7 posturi de execuţie la Administraţia Naţionale a Penitenciarelor

Aparatul central al Administrației Naționale a Penitenciarelor și unitățile subordonate scot la concurs, din sursă externă, 176 de posturi vacante de execuție (ofițer/agent) în cadrul sectorului economico-administrativ.
Pe site-ul instituției , www.anp.gov.ro, secțiunea Carieră – Concursuri Funcții Execuție – Concursuri în curs de derulare, au fost publicate anunțurile de ocupare, prin concurs, a 176 de posturi vacante de execuție în cadrul sectorului economico-administrativ.
Condiţiile specifice de ocupare a postului
I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii acreditate
potrivit legii, în:
 ramura de ştiinţă ştiinţe economice – toate specializările;
 ramura de ştiinţă ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – specializarea
management economico – financiar.
II. minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare pentru exercitarea funcției /
minimum 3 ani vechime în domeniul economico-administrativ;
III. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);
IV. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post.
Probele de concurs
a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;
b) interviul;
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului