/Proiect privind utilizarea semnăturii electronice în raporturile de muncă, înregistrat la Parlemant

Proiect privind utilizarea semnăturii electronice în raporturile de muncă, înregistrat la Parlemant

Joi, 25 martie, a fost înregistrat la Parlament un nou proiect de lege privind posibilitatea utilizării semnăturii electronice în relațiile de muncă.

Proiectul iniţiat de deputaţii liberali prevede că „Părţile pot utiliza la încheierea contractului de muncă, a actului adiţional la contract şi a altor documente emise în executarea contractului individual de muncă, după caz, semnătura electronică. (…) Angajatorul poate suporta cheltuielile pentru achiziţionarea serviciilor de emitere a semnăturii electronice utilizată de către angajaţi pentru semnarea înscrisurilor/documentelor din domeniul relaţiilor de muncă/securităţii şi sănătăţii în muncă. Cheltuielile pentru achiziţionarea serviciilor de emitere a semnăturii electronice sunt deductibile fiscal”.

Documentele în raporturile de muncă se vor trimite în format electronic la Registrul General de evidență a salariaților, se vor arhiva de către angajatori și vor putea fi accesate de către organele de control competente.

Acestea din urmă au obligația de a accepta pentru verificare și control, documentele în format electronic, cu semnatură electronică.

Printre altele, proiectul mai prevede că în relațiile angajatorului cu instituțiile publice, la întocmirea documentelor din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă, angajatorul poate utiliza semnatura electronică.

 

 sursa foto: consultia.ro