/Noua procedură de înregistrare în scopuri de TVA

Noua procedură de înregistrare în scopuri de TVA

Luna trecută a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 182/23.02.2021, Ordinul nr. 239/2021 pentru aprobarea procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, începând cu data de 23 februarie 2021.

Noua procedură vine ca urmare a unei modificări intervenite anul trecut prin care a fost eliminată din Codul Fiscal condiția privind îndeplinirea criteriilor pentru evaluarea riscului în ceea ce privește obținerea codului de TVA.

În prezent, persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri TVA, depune la organul fiscal competent, după caz: formularul 098, în cazul persoanelor impozabile care sunt supuse înmatriculării la Registrul Comerțului sau formularul 010 (declarație de înregistrare fiscală), în cazul persoanelor impozabile care nu sunt supuse înmatriculării la Registrul Comerțului.

Cererea sau declarația prin care se solicită înregistrarea în scopuri TVA se depune fie la registratura organului fiscal competent, prin poștă (cu confirmare de primire), ori prin intermediul internetului, pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Odată ajunsă solicitarea la autorități, acestea analizează situația și emit certificatul de înregistrare în scopuri de TVA pe care se trec data înregistrării și codul de TVA atribuit. De asemenea, dupa emiterea certificatul de înregistrare se verifică dacă cel ce a făcut solicitarea este declarat inactiv fiscal.

În cazul în care persoana impozabilă este declarată inactivă fiscal, departamentul de specialitate va întocmi Decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

În plus, data anulării înregistrării în scopuri de TVA va fi aceeași cu data înregistrării în scopuri de TVA, iar în decizia de anulare vor fi menționate seria și numărul Certificatului de înregistrare în scopuri de TVA.

sursa foto: legestart.ro