/Părinţii pot solicita ajutor financiar pentru plata bonelor

Părinţii pot solicita ajutor financiar pentru plata bonelor

Mult aşteptata Lege privind acordarea ajutorului financiar pentru serviciile oferite de bonă a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 271/2020.

Este vorba de Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Legea are ca obiect stabilirea cadrului legal de acordare de către autorităţile administraţiei publice locale a unui ajutor familiilor cu copii de vârstă preşcolară, pentru plata serviciilor oferite de bonă în condiţiile prevăzute de Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească persoanele care solicită ajutorul?

Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să fie cetăţean român, cetăţean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
b) sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfăşoară activităţi independente, obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcţie de demnitate publică sau asimilată.

Pot beneficia de ajutorul financiar şi şomerii.

Cine poate beneficia de ajutor?

Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă persoanele care au în întreţinere copii de vârstă preşcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
a) este părintele la care copilul locuieşte în mod statornic;
b) are calitatea de reprezentant legal al copilului şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia;
c) este persoana desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Ce cuantum are indemnizaţia?

Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preşcolară, în funcţie de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează:
a) până la 2.100 lei – 710 lei;
b) de la 2.101 lei până la 2.500 lei – 550 lei;
c) de la 2.501 lei până la 3.000 lei – 390 lei;
d) de la 3.001 lei până la 3.500 lei – 250 lei.

Ajutorul financiar se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă preşcolară.

Ce documente trebuie depuse?

Ajutorul financiar se acordă pe bază de cerere şi documente doveditoare.

Documentele doveditoare sunt:
a) copie după documentul de identitate;
b) copie după certificatul de naştere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul;
c) copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor;
d) adeverinţe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul persoanelor care desfăşoară activităţi independente, obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, declaraţia fiscală prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 3, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;
e) copia documentului în baza căruia se desfăşoară activitatea de bonă.

Cererea şi documentele doveditoare se depun şi se înregistrează la serviciul public de asistenţă socială.

 

sursa: lexcafe.ro