/A fost aprobată lista universităților care pot organiza programe de formare psihopedagogică

A fost aprobată lista universităților care pot organiza programe de formare psihopedagogică

Programele de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică sunt acreditate şi se evaluează periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin intermediul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior sau al altor organisme abilitate, potrivit legii.

În anul universitar 2019 – 2020 pot organiza Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică instituţiile de învăţământ superior acreditate cuprinse în anexa care face parte integrantă din Ordinul nr. 5191/2019.

Menționăm că lista instituţiilor de învăţământ superior acreditate care pot organiza programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică este elaborată şi aprobată anual prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

sursa: lexcafe.ro