/A fost aprobată Procedura promovării personalului de specialitate juridică

A fost aprobată Procedura promovării personalului de specialitate juridică

Promovarea pe loc a judecătorilor în funcţii de execuţie, în vederea obţinerii gradului profesional imediat superior, precum şi promovarea efectivă la tribunale, tribunale specializate şi la curţi de apel se fac numai prin concurs, organizat la nivel naţional, în limita numărului de locuri aprobat anual de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii pentru promovarea pe loc, respectiv a posturilor vacante existente pentru promovarea efectivă.

Cu privire la acest asprect, în Monitorul Oficial nr. 768/2019 a fost publicată Hotărârea nr. 1348/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor.

Hotărârea prevede că promovarea în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor se poate face doar în gradul imediat superior celui deţinut, în cadrul instituţiei unde îşi desfăşoară activitatea, până la gradul profesional corespunzător judecătorului de curte de apel.

Anterior anunţării concursului, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii va transmite Ministerului Public, Ministerului Justiţiei, precum şi Inspecţiei Judiciare şi Institutului Naţional al Magistraturii intenţia de a organiza concursul de promovare pe loc, în vederea stabilirii locurilor scoase la concurs pentru promovarea în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul acestora şi, după caz, al instituţiilor coordonate sau subordonate.

Pot participa la concursul de promovare pe loc, în gradul profesional imediat superior, judecătorii care îndeplinesc până în ultima zi inclusiv a perioadei de înscriere la concurs condiţiile de vechime prevăzute la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor care la ultima evaluare au avut calificativul “foarte bine” şi nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani.

Atenție! Perioada în care judecătorul a avut calitatea de auditor de justiţie nu se ia în considerare la calcularea condiţiei minime de vechime pentru a participa la concursul de promovare.

Data, locul organizării concursului de promovare pe loc, locurile scoase la concurs, modul de desfăşurare a concursului, calendarul de desfăşurare, precum şi materiile la care se susţine concursul de promovare pe loc, tematica şi bibliografia pentru acest concurs se stabilesc prin hotărâre a Secţiei pentru judecători, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii şi a Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

Însă secţia pentru judecători poate stabili ca proba scrisă din cadrul concursului de promovare pe loc să fie susţinută în centre regionale.

De asemenea, evaluarea conduitei candidaţilor se face pe baza referatului întocmit în acest sens de comisie a înregistrărilor şedinţelor de judecată desfăşurate în cauzele în care au fost pronunţate hotărârile judecătoreşti selectate, a opiniei secţiei ori, după caz, a instanţei la care a funcţionat candidatul în ultimii 3 ani, precum şi a datelor existente la dosarul profesional şi a informaţiilor solicitate de la Inspecţia Judiciară referitoare la eventualele abateri disciplinare şi încălcări ale Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor din ultimii 3 ani de activitate.

 

sursa: lexcafe.ro