/Votul prin corespondenţă. Care sunt paşii de urmat?

Votul prin corespondenţă. Care sunt paşii de urmat?

După lungi demersuri şi proteste în stradă avem într-un final un act normativ care reglementează votul prin corespondenţă.

În Monitorul Oficial nr. 749/2019 a fost publicată Hotărărea nr. 673/2019 privind votul prin corespondenţă.

Potrivit noutăţilor legislative, au fost aprobate modelele, dimensiunile şi condiţiile de confecţionare ale plicului privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, în care sunt introduse documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă care sunt transmise alegătorului de către Compania Naţională “Poşta Română” – S.A.

Care sunt paşii votului prin corespondenţă?

 1. Vă înscrieți în Registrul electoral ca alegător în străinătate prin corespondență (http://www.votstrainatate.ro/). La înscriere trebuie să faceți dovada domiciliului/reședinței în străinătate
 2. Puteți opta dacă veți transmite votul exprimat prin corespondență în țară (la biroul electoral pentru votul prin corespondență) sau la reprezentanța diplomatică din țara de reședință/domiciliu.
 3. Aveți dreptul, după cel mult 5 zile de la înscrierea în Registrul electoral ca alegător în străinătate prin corespondență să verificați on-line înscrierea.
 4. În cazul în care datele furnizate sunt eronate sau incomplete, nu veți fi înscris în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență. În acest caz puteți face o nouă înregistrare, în termenul limită prevăzut de Legea 370/2004 (15 septembrie 2019).
 5. Veți primi prin intermediul CN Poșta Română documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespodență:
  1. două plicuri exterioare prevăzute cu elemente de siguranţă care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse plicul interior şi certificatul de alegător; plicurile exterioare sunt marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;
  2. două plicuri interioare, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin, prevăzute cu elemente de siguranţă care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse opţiunea de vot; plicurile interioare vor conţine 2 autocolante, cu menţiunea «VOTAT», prevăzut cu elemente de siguranţă marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin; alegătorul lipeşte autocolantul corespunzător pe opţiunea acestuia din buletinul de vot prin corespondenţă în funcție de turul de scrutin;
  3. două certificate de alegător, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;
  4. două buletine de vot prin corespondenţă, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;
  5. instrucţiuni privind exercitarea dreptului de vot, în care se indică şi termenul în care trebuie să depuneți în cutia poştală sau la oficiul poştal documentele necesare exercitării dreptului de vot, astfel încât acestea să fie livrate biroului electoral competent, în termenul prevăzut de lege (până cu 3 zile înaintea datei votării, inclusiv);
  6. Sunteți obligat să comunicați de îndată Autorității Electorale Permanente pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea documentelor de mai sus, din motive neimputabile dvs, precum și situațiile în care aceste documente nu v-au parvenit până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei votării.
  7. În acest caz, veți fi radiat din lista electorală permanentă ca alegător în străinătate și veți putea vota la orice secție de votare organizată în străinătate;
  8. Confirmați primirea documentelor de mai sus !
  9. Introduceți buletinul de vot ce conţine opţiunea dvs de vot în plicul interior, pe care îl sigilați. În cazul celui de-al doilea tur de scrutin pentru Preşedintele României, înainte de a aplica timbrul autocolant pe patrulaterul ce conţine candidatul pentru care optează, trebuie să vă asigurați că acesta participă la cel de-al doilea tur de scrutin.
  10. Completați, datați și semnați olograf certificatul de alegător.
  11. Introduceți plicul interior sigilat (cel care conține buletinul de vot) și certificatul de alegător completat conform pct (j) în plicul exterior, pe care îl sigilați.
  12. Dacă la înscrierea în Registrul electoral ca alegător în străinătate prin corespondență ați optat pentru trimiterea în țară a opțiunii de vot, lipiți autocolantul cu adresa biroului electoral pentru votul prin corespondenţă din ţară și depuneți plicul exterior sigilat conform pct (j) la orice oficiu poştal ori în orice cutie poştală.  Plicul este autoadresat și nu veți plăti pentru expediere. Puteți transmite în țară plicul exterior sigilat orice operator de curierat, pe cheltuiala dumneavoastră.
  13. Dacă la înscrierea în Registrul electoral ca alegător în străinătate prin corespondență ați optat pentru a transmite opțiunea de vot la misiunea diplomatică, puteți să îl depuneți la sediul misiunii sau să îl expediați, prin servicii poștale, pe cheltuiala dumneavoastră.
  14. Asigurați-vă că expediați plicul conținând opțiunea de vot și certificatul de alegător în timp util pentru a ajunge la biroul electoral pentru corespondență cel mai târziu cu 3 zile înaintea alegerilor. Plicurile sosite după această dată vor anulate.
 6. Birourile electorale pentru votul prin corespondență asigură verificarea codurilor de bare imprimate pe plicurile exterioare și înregistrarea primirii acestora.
 7. După înregistrarea plicurilor exterioare, biroul electoral pentru votul prin corespondență verifică starea sigiliului plicului exterior.
 8. Plicurile interioare sigilate sunt introduse în urne de vot.
 9. În ziua votării după ora 21,00, biroul electoral pentru votul prin corespondență desigilează urnele de vot una câte una, desigilează plicurile interioare și consemnează rezultatul votului prin corespondență într-un proces-verbal.
 10. Atenție! În cazul în care plicul exterior este desigilat sau deteriorat în asemenea măsură încât este de natură să afecteze integritatea votului prin corespondență, biroul electoral pentru votul prin corespondență anulează prin decizie plicul exterior.

Atenție! Plicurile exterioare care nu conțin certificatul de alegător sunt anulate.

Atenție! Dacă plicul interior este desigilat sau deteriorat în asemenea măsură încât este de natură să afecteze integritatea votului prin corespondență este anulat.

 

sursa: lexcafe.ro