/CONFERINȚA NAȚIONALĂ – BUNE PRACTICI DEZVOLTATE ÎN PREVENIREA, COMBATEREA FRAUDEI ȘI A CORUPȚIEI

CONFERINȚA NAȚIONALĂ – BUNE PRACTICI DEZVOLTATE ÎN PREVENIREA, COMBATEREA FRAUDEI ȘI A CORUPȚIEI

Conferința Națională  „Bune Practici Dezvoltate în Prevenirea, Combaterea Fraudei și a Corupției”,  se află la a treia ediție și va avea loc în data de 24 noiembrie, la Hotel Sheraton, București, având ca temă, soluții practice pentru evitarea conflictului de interese și abuzului în serviciu în domeniul achizițiilor publice. Evenimentul va fi moderat de lect. univ. dr. Petrică-Mihail Marcoci, formator de specialitate în pregătirea experților privind prevenirea și combaterea corupției.

Printre invitați se numără reprezentanți din cadrul Ministerului Justiției, Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Ministerului Afacerilor Interne, Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), Agenției Naționale de Integritate, Direcției de Luptă Antifraudă ( DLAF), Autorității pentru Protecția Consumatorului (ANPC), Institutului Național de Control Intern, Deloitte România, asociații profesionale de profil, avocați și consultanți în problematica achizițiilor publice, stau la dispoziția participanților cu prezentări, analize și propuneri de îmbunătățire a sistemului  și vor raspunde la întrebările adresate.

Printre subiectele ce vor fi abordate în cadrul conferinței, regăsim:

Obligația fiecărei autorități/instituții publice să realizeze un plan strategic și un plan de acțiuni proprii de prevenire a fraudei și a corupției, prin care să analizeze vulnerabilitățile la corupție, urmărind îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Strategia națională anticorupție 2016-2020, implementarea strategiei anticorupție și posibilitatea României de a adera la Convenția Anti-Mită a OCDE.

Necesitate sancțiunilor clare  pentru încălcarea prevederilor legislației achizițiilor publice: instrucțiuni și prevederi legislative în legătură cu identificarea neregulilor și a suspiciunilor de fraudă realizate în zona achizițiilor publice, nereguli și metode de diminuare a acestora, remedierea vulnerabilităților specifice instituțiilor, prin implementarea sistematică a măsurilor preventive inclusiv în sistemul achizițiilor publice.

Înțelegerile anticoncurențiale în procedurile de achiziții publice și principiul nediscriminării.

Cauzele care pot favoriza dezvoltarea fraudei și a corupției în domeniul achizițiilor publice, gestionarea eficienta a riscurilor, printr-o interpretare și aplicare corectă a legislației, factorii de risc corespunzători în cadrul administrației publice, autorități, corporații și alte domenii vulnerabile.

Editor: Crina Bodnărescu