/Primii pași în exercitarea profesiei de judecător

Primii pași în exercitarea profesiei de judecător

Profesia de judecător este reglementată de Legea 303/2004  privind statutul judecătorilor și procurorilor.

Activitatea desfășurată de judecători are ca scop înfăptuirea justiție realizată prin hotărârile judecătorești menite să soluționeze cauzele civile, penale, comerciale, de dreptul muncii, de contencios administrativ, de dreptul familiei etc. cu care sunt sesizate instanțele  în care ei activează.

Astfel că judecătorii soluționează litigii, garantează respectarea drepturilor și libertăților fundamentale și promovează statul de drept.

Funcția judecătorilor este exercită în cadrul instanțelor judecătorești, precum: Înalta Curte de Casație și Justiție, curțile de apel, tribunalele, tribunalele specializate, judecătoriile și instanțele militare.

Poate fi numită în funcția de judecător persoana care îndeplinește următoarele condiții :

 1. are cetățenia română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;
 2. este licențiată în drept;
 3. nu are antecedente penale sau cazier fiscal;
 4. cunoaște limba română;
 5. este aptă, din punct de vedere medical și psihologic, pentru exercitarea funcției;
 6. a absolvit Institutul Național al Magistraturii sau a promovat concursul ori examenul de admitere în magistratură, organizat potrivit regulamentului aprobat de Ministrul Justiției.

Dreptul de primire în profesie se obține pe baza unui examen organizat de Institutul Național al Magistraturii. Concursul de admitere se organizează anual, la data și locul stabilite de I.N.M., cu aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii. Examinarea va consta în două probe:

 • două teste grilă;
 • un interviu.

Primul test grilă reprezintă proba eliminatorie, în vederea verificării cunoștințelor juridice, ce va consta în 100 de întrebări din 4 materii, iar candidații vor avea maxim 4 ore la dispoziție pentru finalizarea examenului.

 • Drept civil;
 • Drept procesual civil;
 • Drept penal;
 • Drept procesual penal.

Cel de-al doilea test grilă, pentru verificarea raționamentului logic al candidaților, conține tot 100 de întrebări cu răspunsuri punctate și 20 de întrebări cu răspunsuri nepunctate.

Interviul presupune elaborarea în scris și susținerea orală a unei analize pe baza unui subiect extras de candidat, precum și în analizarea orală a unei spețe cu elemente de etică specifice profesiei.

După afișarea rezultatelor definitive ale concursului, candidații admiși vor fi verificați sub aspectul îndeplinirii condiției bunei reputații prevăzute, și vor fi programați pentru a se prezenta la vizita medicală și la testarea psihologică, ce constă într-un test scris și un interviu în fața unui psiholog desemnat de C.S.M.

Candidații declarați admiși, urmează a fi cursanți I.N.M. și obțin calitatea de auditori de justiție. Aceștia participă la cursuri de formare profesională timp de 2 ani, urmând ca după primul an de studiu, să aibă dreptul să aleagă între funcția de procuror sau judecător. Pe întreaga durată a cursurilor se vor efectua stagii de practică în cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor, se va asistă la ședințele de judecată și la activitatea de urmărire penală.

După finalizarea celor 2 ani de cursuri de formare profesională se va susține un examen de absolvire format din 3 probe scrie la:

 • Drept civil și drept procesual civil;
 • Drept penal și drept procesual penal;
 • Organizare judiciară.

Examinarea presupunând redactarea unor acte procedurale și soluționarea unor spețe.

Absolvenții I.N.M. sunt obligați să îndeplinească timp de 6 ani funcția de judecător sau cea de procuror.

După încheierea stagiului de 2 ani, judecătorii stagiari sunt obligați să susțină examenul de capacitate, organizat anual de C.S.M., prin intermediul I.N.M.

Examenul de capacitate presupune:

 • susținerea unor probe scrise
 • și a unei probe orale.

În cadrul probelor scrise, candidații vor trebui să soluționeze spețe și să redacteze lucrări cu caracter practic.

Probele scrise constând în: drept civil, drept procesual civil, drept penal și drept procesual penal, iar probele orale fiind la: fundamentele constituționale ale statului de drept, instituțiile de bază (din: dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal, dreptul procesual penal), organizarea judiciară, Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor.

Legislația în vigoare stabilește că atât judecătorii, cât și procurorii care au promovat examenul de capacitate sunt numiți de președintele României, la propunerea C.S.M.

Funcțiile de judecător, procuror, magistrat-asistent și asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcții publice sau private, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior, precum și a celor de instruire din cadrul Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri, în condițiile legii.


Editor:  Ruxandra Iorga

 

Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii

 

https://eurojust.ro/2016/07/27/implicarea-in-actiunile-civice-interviu-cu-domnul-judecator-cristi-danilet/