Redacția

Redactor-șef: Adriana Năstase
Redactor-șef adjunct: Cătălin Ghinea

Editori
Alexandra Buliga
Dana-Elena Călin
Cătălina Cristea
Maria Petcaș
Kim Tătaru

 

Agenția de presă juridică „Eurojust.ro” este un proiect al „Societăţii Europene pentru Justiţie” (SEJ) şi funcționează sub egida sa. SEJ este o organizaţie democratică, independentă, nepartizană, cu activitate civică şi de promovare a statului de drept şi a democraţiei.

sej

Principiile și fundamentele „Societății Europene pentru Justiție”

LIBERTATE
Principiul libertăţii, concretizat în libera circulaţie a persoanelor şi informaţiilor, libertatea de asociere, libertatea cuvântului, libertatea opţiunilor politice şi religioase.

DEMOCRAȚIE
Spijinirea instituţiilor democraţiei, a formelor specifice statului de drept, asigurarea dreptului de a participa la coducerea institutelor de învăţământ superior şi a societăţii, a dreptului de a protesta prin mijloace democratice.

COMPETENȚĂ
Selecţia în orice activitate să fie făcută în funcţie de aptitudini, pregătire profesională şi conduită morală.

LEGALITATE
Necesitatea desfăşurării în confirmitate cu legile ţării a vieţii societăţii şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

NON-PARTIZAN
Nerealierea la nici o ideologie şi politică de partid, păstrarea unei atitudini civice, susţinând pluralitatea de opţiuni ideologice şi politice.

NON-VIOLENȚĂ
Refuzul şi condamnarea atitudinii violente, promovarea consecventă a dialogului, oricare ar fi natura disputei sau litigiului.