Stacks of coins with the word BUDGET isolated on white background

Prevederile legale legate de salariații plătiți din fonduri publice, motiv de sesizare al ÎCCJ

Dispozițiile legale privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice prevedea în 2009 că intră în competența ordonatorilor de credite soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor, a premiilor și a altor drepturi care se acordă.

Contestația poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoștință a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite urmând ca ordonatorii de credite să soluționeze contestațiile în termen de 10 zile. Împotriva măsurilor dispuse persoana nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluționării contestației.

În 2010 prevederile privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice stabilea pentru depunerea contestației un termen de 15 zile lucrătoare de la  data luării la cunoștință a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite. Față de 2009, ordonatorii de credite soluționau contestațiile în termen de 10 zile lucrătoare.

Pentru salarizarea din 2011 a personalului plătit din fonduri publice contestația putea fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoștință a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite și soluționată în 10 zile.

În 2014 s-a modificat față de 2011 faptul că ordonatorii de credite soluționau contestațiile în termen de 30 zile.

Problema care a generat practică neunitară a fost aceea de a stabili dacă dispozițiile legale de mai sus instituie sau nu o procedură prealabilă sesizării instanțelor din cadrul jurisdicției muncii cu acțiuni având ca obiect obligarea angajatorilor la plata unor drepturi salariale care nu sunt recunoscute prin acte ale ordonatorilor de credite ori prin contracte individuale de muncă sau acte adiționale la acestea din urmă.

ÎCCJ  a pronunțat Decizia 9/2017 care a fost publicată în Monitorul Oficial 988 din 13 decembrie 2017. Stirile juridice arată că dreptul la acțiune cu privire la drepturile salariale și la daunele rezultate din neexecutarea în tot sau în parte a obligațiilor privind plata salariilor se prescrie în termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate. Acest termen de prescripție este întrerupt atunci când intervine o recunoaștere din partea debitorului cu privire la drepturile salariale sau derivând din plata salariului.

Analizând textele de lege supuse atenției, ÎCCJ apreciază că prevederile din legile anuale de salarizare se aplică tuturor salariaților remunerați din venituri publice, personal contractual, funcționari publici și personalul asimilat salariaților.

ÎCCJ apreciază că în legile-cadru se putea contesta, în procedura specială, salariul de bază, dar și sporurile, premiile, alte drepturi salariale acordate prin lege, iar în actele normative anuale de salarizare, se contestă la ordonatorul de credite doar salariile de bază/de încadrare stabilite de acesta.

 

Editor: Andra Litoiu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *