Primii pași în exercitarea profesiei de JUDECATOR

Instanța a respins cererea de acordare a penalităților. Se poate ataca hotărârea cu apel?

Codul de procedură civilă a stabilit reguli clare în materia executării silite, reguli ce trebuiesc urmate de cei interesați să pună în aplicare titlul executoriu pe care îl au și să își recupereze de la debitor datoria.

Codul de procedură civilă prevede la art 906 alin. 1 și 2 că, dacă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării debitorul nu execută obligația de a face sau de a nu face, obligație pe care nu o poate îndeplini altă persoană, atunci debitorului îi pot fi aplicate anumite penalități de către instanța de executare. Scopul acestor penalități este de a-l constrânge să își îndeplinească obligația.

Atunci când obligația nu este evaluabilă în bani, instanța îl poate obliga pe debitor să achite creditorului o penalitate de la 100 lei la 1.000 lei stabilită pe zi întârziere până la executarea obligației prevăzute în titlul executoriu. Instanța poate îndeplini acest lucru prin încheiere definitivă dată cu citarea părților. Dacă obligația este evaluabilă în bani, atunci penalitatea de mai sus poate fi stabilită între 0,1% și 1% pe zi de întârziere, caz în care procentajul este calculat din valoarea obiectului obligației.

În cazul în care în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare a penalității, debitorul nu execută obligația din titlul executoriu, la cererea creditorului, instanța de executare, va fixa o sumă definitivă ce i se datorează cu acest titlu. Instanța se va pronunța prin încheiere definitivă dată cu citarea părților, încheiere care este executorie.

Știrile juridice arată că penalitatea poate fi înlăturată sau redusă, pe calea contestației la executare, dacă debitorul execută obligația din titlul executoriu și probează existența unor motive temeinice care au justificat întârzierea executării. Rețineți că acordarea de penalități nu exclude obligarea debitorului la plata de despăgubiri, la cererea creditorului.

În această materie practica instantelor de judecată nu este unitară, sens în care a fost sesizată ÎCCJ pentru a stabili dacă, atunci când prima instanță a respins cererea de acordare a penalităților conform textului de lege menționat anterior, hotărârea pronunțată este susceptibilă de a fi atacată cu apel.

 

 

Editor: Andra Litoiu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *