Primii pași în exercitarea profesiei de JUDECATOR

A fost adoptată tacit propunerea legislativă privind organizarea asociaţiilor şi fundaţiilor

Senatul a adoptat tacit, în şedinţa plenului de luni, propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor.

Termenul de adoptare tacită s-a împlinit pe 20 noiembrie, iar nota de adoptare tacită a fost citită luni în plen de preşedintele de şedinţă.

În şedinţa de plen din urmă cu o săptămână, când s-a împlinit termenul (20 noiembrie) pentru adoptarea tacită a iniţiativei legislative, senatorii şi-au exprimat nemulţumirea că majoritatea senatorilor au părăsit plenul Senatului în momentul începerii dezbaterii acestui act normativ, fapt ce a condus la suspendarea şedinţei din lipsă de cvorum.

Propunerea legislativă prevede, potrivit iniţiatorilor, modificarea OG 26/2000, transparentizarea finanţărilor obţinute de asociaţii, fundaţii şi federaţii, precum şi restricţionarea şi clarificarea recunoaşterii utilităţii publice a ONG-urilor care au obţinut acest statut.

În expunerea de motive se apreciază ca necesară creşterea gradului de transparenţă şi se propune obligaţia ca ONG-urile să publice semestrial o declaraţie detaliată de venituri şi cheltuieli.

‘Asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile au obligaţia de a publica semestrial până la data de 31 iulie, respectiv 31 ianuarie, în Monitorul Oficial partea a IV-a, declaraţiile de venituri şi cheltuieli pentru semestrul precedent. În declaraţia publicată se menţionează distinct, pentru fiecare venit în parte, persoana sau activitatea, după caz, care a generat venitul respectiv, precum şi valoarea acestuia. Nepublicarea declaraţiei atrage de drept suspendarea activităţii asociaţiei pentru 30 de zile. Dacă în acest termen declaraţia nu se publică, asociaţia, fundaţia sau federaţia îşi încetează activitatea de îndată’, prevede propunerea legislativă.

Prin aceasta se doreşte şi modificarea art. 38 al OG 26/2000, astfel încât o asociaţie sau fundaţie să fie recunoscută de Guvern ca fiind de utilitate publică dacă sunt întrunite cumulativ mai multe condiţii.

 

Editor: Andra Litoiu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *