cazier

Proiect de lege pentru modificări ale cazierului fiscal

Guvernul a propus, printr-un proiect de lege aprobat în şedința de miercuri (22 noiembrie), modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr 39/2005 privind cazierul fiscal

Potrivit propunerii Executivului, se exceptează inscrierea în cazierul fiscal al practicienilor în insolvență a informațiilor privind inactivitatea fiscală declarată de organul fiscal anterior deschiderii procedurii insolvenței în formă simplificată, intrării în faliment sau pronunțării ori adoptării unei hotărâri de dizolvare a contribuabilului, având în vedere că aceasta nu ține de culpa practicianului.

În plus, conform comunicatului de presă al Guvernului, se propune ca informațiile inscrise în cazierul fiscal al practicianului în insolvență până la data intrării în vigoare a proiectului de lege să fie scoase la cererea acestuia.

O altă modificare se referă la majorarea de la 5 la 15 zile a termenului la care organele competente trebuie să comunice organului fiscal actele prin care au fost constatate şi sancționate faptele care fac obiectul inscrierii în cazierul fiscal, rămase definitive prin neexercitarea căii de atac prevăzute de lege. Practica a demonstrat că termenul de 5 zile este în unele situații insuficient datorită înregistrării cu întărziere pe Portalul instanțelor de judecată a mențiunilor privind introducerea acțiunii de atac.

Proiectul de lege prevede şi eliminarea obligației persoanelor care solicită eliberarea certificatului de cazier fiscal în format electronic, de a transmite, odată cu cererea, documentele care atestă identitatea şi calitatea acestora.

Măsura face parte din planul de simplificare a procedurilor administrative pentru contribuabili şi va conduce la un sistem eficient şi rapid de emitere şi obținere a certificatului prin serviciul „Spațiul Privat Virtual”.

Proiectul de lege va fi transmis spre dezbatere şi adoptare Parlamentului.

 

Editor: Roxana Petcu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *