data-1

Seminar „Noul regulament general de protectie a datelor personale”- GDPR

Wolters Kluwer anunţă pentru data de 23 noiembrie 2017 seminarul cu tema „Noul regulament general de protectie a datelor personale”.

Potrivit Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului, protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Acesta se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace (art. 2), în cadrul activităților unui sediu al unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul Uniunii, dar vizează şi activităţi ale unor operatori care nu se află stabiliţi în Uniune, în anumite condiţii (art. 3) .

Potrivit organizatorilor, scopul acestui seminar este de a prezenta elementele de noutate cu impact major pe care GDPR le va aduce în cadrul normativ începând cu data de 25 mai 2018.

Tematica evenimentului cuprinde:

  • Aplicarea teritorială
  • Condițiile de legalitate a prelucrării – temeiurile legale și principiile aplicabile
  • Drepturile persoanelor vizate – informarea, dreptul de acces, dreptul de obiecție la prelucrare, dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor
  • Obligațiile operatorilor – guvernanța datelor, notificarea încălcărilor de securitate
  • Transferurile de date
  • Răspundere și sancțiuni

Seminarul va avea loc în București, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22.

Mai multe detalii AICI.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *