Drapeaux parlement europe 3D

Statul de drept în Polonia – declanşarea procedurii de conformare de către Parlamentul European

Parlamentul European ia măsuri pentru declanșarea primei etape a procedurii de conformare potrivit  articolului 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) în ceea ce privește Polonia. Aceasta presupune constatarea existenței unui risc clar de încălcare gravă a  articolului 2 din TUE, ce face referire la valorile europene fundamentale ale Uniunii, precum libertatea, democrația şi  statul de drept, de către un stat membru, într-o procedură specifică.

Cu 438 de voturi pentru, Parlamentul European a decis să pregătească o cerere formală prin intermediul căreia, ulterior,  Consiliul să activeze mecanismul preventiv de mai sus. Dacă autoritățile poloneze refuză să respecte recomandările UE, procedura ar putea conduce la suspendarea drepturilor de vot ale Poloniei în Consiliu.

Recomandările  fac referire la o serie de probleme sesizate, dintre care unele deosebit de importante pentru existenţa şi respectarea statului de drept şi a independenţei justiţiei în Polonia, separarea puterilor în stat, procesul legislativ, societatea civilă şi anumite drepturi şi libertăţi, dar şi la unele punctuale, astfel:

procesele legislative rapide fără consultare şi control constituțional independent și legitim,  în domenii sensibile, precum mass-media, drept penal, poliție, funcția publică, terorism, ONG-uri, etc. şi problema independenței și legitimităţii Curţii Constituţionale, publicarea și executarea tuturor hotărârilor sale;

-reformularea acelor prevederi din legislație care ar submina independența sistemului judiciar și statul de drept,  neadoptarea sau stoparea procedurii legislative a unor legi contrare acestora şi dezbaterea la nivel naţional, cu o largă participare, a reformei sistemului judiciar;

aplicarea recomandărilor Comisiei Europene și ale Comisiei de la Veneția și renunţarea la orice reformă ce afectează statul de drept şi independența sistemului judiciar cu amânarea adoptării oricăror legi până la o evaluare corespunzătoare;

-respectarea ordinului CJUE din 27 iulie 2017 în cauza C-441/17 și suspendarea exploatărilor forestiere la scară largă din pădurea Bialowieza, sit UNESCO, respectarea dreptului de azil sau de protecție internațională, în conformitate cu obligațiile internaționale și cu legislația Uniunii;

-respectarea dreptului la libertatea de întrunire prin eliminarea din legislație a unor dispoziții arbitrare, neaplicarea de noi sancţiuni şi renunţarea la sancțiunile penale aplicate deja persoanelor fizice;

-abrogarea legii privind înființarea unui Institut Național pentru Libertate – Centru pentru Dezvoltarea Societății Civile, care să controleze modul de finanţare publică a societății civile,  distribuirea fondurilor publice în mod echitabil, imparțial și transparent;

-recunoaşterea adecvată  a drepturilor femeilor, dreptul la avort ca drept fundamental, acordarea de mijloace contraceptive gratuite și accesibile, fără discriminare și fără prescripție medicală, etc.;

-adoptarea de  măsuri specifice și condamnarea de către guvernul polonez a marșului xenofob și fascist de la Varșovia, din 11 noiembrie 2017.

Surse: Parlamentul European-Ştiri      Situația statului de drept și a democrației în Polonia-Parlamentul European 2017

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *