Justitia-statuie

Raportul MCV privind progresele înregistrate de România

Comisia Europeană a publicat ieri, 15 noiembrie 2017, ultimul raport al progreselor înregistrate  de România privind reforma judiciară şi combaterea corupţiei  în cadrul MCV. Dacă raportul din ianuarie 2017 conţinea 12 recomandări, de data aceasta sunt analizate respectarea şi rezultatele punerii lor în aplicare de către România. Cele 12 recomandări, spune raportul, grupate sub 4 obiective, dacă sunt îndeplinite, vor conduce la finalizarea procesului de cooperare şi verificare. Obiectivele sunt:

  • independenţa sistemului judiciar şi reforma sistemului judiciar
  • cadrul de integritate şi Agenţia Naţională de Integritate
  • combaterea corupţiei la nivel înalt
  • combaterea corupţiei la toate nivelurile
Raportul iniţial MCV din ianuarie 2017 a arătat că România a făcut progrese majore către îndeplinirea obiectivelor de referință stabilite prin MCV, însă anumiţi paşi mai trebuie parcurşi.

O serie de aspecte decisive ale continuării  reformelor în cadrul MCV, notează Comisia,  sunt  condiţionate, în continuare, de relaţiile instituţionale şi factorul politic, ce influenţează procesul de consolidare a statului de drept şi a independenţei justiţiei, şi care, în cursul anului 2017, au prezentat deosebite evoluţii, mai mult sau mai puţin favorabile obiectivelor stabilite anterior, concluzia finală a raportului nefiind tocmai optimistă, vorbindu-se inclusiv de stagnare,  recomandări restante şi controverse decizionale:

 “Comisia rămâne de părere că printr-o cooperare loială între instituţiile statului, printr-o orientare politică fermă […] şi prin respectarea independenţei sistemului  judiciar, România va fi în măsură să pună în aplicare, în viitorul apropiat, recomandările restante.”

“Cu toate acestea, în ciuda angajamentului asumat de Guvern de a încerca finalizarea MCV cât mai curând posibil, progresele referitoare la abordarea recomandărilor MCV din ianuarie 2017 au fost afectate de situaţia politică.”

Progresele şi rezultatele bune pe care instituţiile judiciare au continuat să le înregistreze în lupta împotriva corupţiei au fost în mare parte puse sub semnul întrebării de evenimente precum adoptarea în ianuarie 2017 de către Guvernul anterior a unei ordonanţe de urgenţă a Guvernului vizând dezincriminarea anumitor infracţiuni de corupţie […], şi a unei propuneri de act normativ vizând graţierea.”

“O altă controversă a apărut, de asemenea, o dată cu discuţiile privind propunerile de revizuire a legilor justiţiei începând cu sfârşitul lunii august. Atunci când a fost consultat, Consiliul Superior al Magistraturii a respins de două ori proiectele de modificări, identificând aspecte precum independenţa sistemului judiciar“.

“Capacitatea Guvernului şi a Parlamentului de a asigura un proces legislativ deschis, transparent şi constructiv cu privire la legile justiţiei va fi esenţială.

Potrivit noului raport al Comisiei Europene, s-au realizat progrese privind recomandarea de a institui un sistem pentru verificarea conflictelor de interese din domeniul achiziţiilor publice (recomandarea 8), dar şi în privinţa altor recomandări, sub rezerva aplicării lor în practică (recomandările 2- codurile de conduită adoptate de Guvern şi Parlament, recomandarea 7- mandatul CSM 2017-2022, promovarea transparenţei şi deschiderii, informare şi reuniuni cu adunările judecătorilor şi procurorilor, şi recomandarea 12- privind Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate).

Totuşi, Comisia atenţionează asupra faptului că ritmul reformelor a stagnat în cursul anului 2017, cu încetinirea punerii în aplicare a recomandărilor restante şi redeschiderea unor chestiuni considerate închise.  Astfel, nu se poate concluziona îndeplinirea în mod satisfăcător a obiectivelor de referinţă, în ansamblul lor, deşi individual, unele dintre ele se apropie de nivelul dorit. Următorul raport anunţat este pentru  finele anului 2018.

Raportul MCV 2017, în limba română, poate fi consultat aici.

Sursă: Comisia Europeană- Ştiri Raportul MCV 2017 România

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *