sleepingman

CJUE- Repausul săptămânal nu trebuie acordat obligatoriu după şase zile consecutive de muncă

Hotărârea în cauza C-306/16 Maio Marques da Rosa/Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, SA

Domnul Maio Marques da Rosa, a fost angajat în perioada 1991-2014 la o societate, Varzim Sol – Turismo, deţinătoare a unui cazinou în Portugalia, cu orar continuu.  Programul de lucru al acestui angajat a fost de şapte zile consecutive până în 2010, iar ulterior de şase zile. La încetarea contractului său de muncă , în 2014,  acesta a formulat o acţiune împotriva companiei prin care a solicitat să se constate neacordarea zilelor de repaus obligatorii, cerând despăgubiri conform remuneraţiei pentru orele suplimentare.

Curtea de Apel Porto a solicitat CJUE să stabilească dacă perioada minimă de repaus săptămânal fără întrerupere de 24 de ore trebuie  acordată cel târziu în ziua următoare unei perioade de şase zile consecutive de muncă.

Potrivit CJUE, Directiva 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru  prevede doar faptul de a beneficia de   o perioadă minimă de repaus neîntrerupt de 24 de ore, plus 11 ore de repaus zilnic, în decursul unei perioade de şapte zile.  Dreptul Uniunii nu impune ca această perioadă minimă să fie acordată cel târziu în ziua următoare unei perioade de şase zile consecutive de muncă.

De asemenea, perioada de 7 zile este considerată o noţiune autonomă europeană, faţă de care statele membre au obligaţia să se asigure de efectiva aplicare, o perioadă fixă înăuntrul căreia trebuie acordat timpul de repaos, dar fără a obliga pentru un anumit moment.

Pe de altă parte, subliniază Curtea, Directiva acordă o anumită flexibilitate, conferind statelor o marjă de apreciere naţională la stabilirea momentului la care trebuie acordată această perioadă, cu caracter minimal, statele membre având posibilitatea de a adopta dispoziţii mai favorabile pentru protecţia lucrătorilor.

Sursă: CJUE-Comunicate de presă

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *