noul cod fiscal

Noua lege adoptată de senat cine va fi scutit de taxe și impozite

Noua lege al lui Șerban Nicolae a fost adoptată de senat prin care se inițiază cine va fi scutit de taxe și impozite. Această lege a fost adoptată cu 65 de voturi ˝pentru˝, cu 28 de voturi ˝împotrivă˝și au fost 6 abțineri, această lege care este construită de Șerban Nicolae privește scutirea taxelor și impozitelor pentru cazinouri, magazine și pensiuni aflate sau construite pe insule și grinduri inclusiv în Delta Dunării. această propunere legislativă a pornit deja din luna martie.

Potrivit inițiativei, scopul este de a dezvolta activitățile economice și a creării de locuri de muncă și creșterii veniturilor bugetare. Se instituie un regim fiscal derogatoriu și un regim juridic special, fiind aplicabile doar pentru anumite categorii de terenuri, contrucțiilor edificate pe acestea și activităților economice aferente.

„În prezent, există în zona bazinelor hidrologice, suprafețe de uscat rezultate fie prin efectul acțiunii naturale al apei și solului, fie prin efectul unor lucrări de amenajări hidrotehnice (indiguiri, baraje, lacuri de acumulare, desecari, devieri si sistematizări de cursuri de apă). Aceste terenuri se constituie in insule, grinduri si alte asemenea, unele avand potential de exploatare economică”, mai arată Șerban Nicolae.

„Principala țintă o reprezintă activitățile de producție de energie regenerabilă, turism, agrement, alimentație publică, comerț, jocuri de noroc, precum si serviciile conexe acestora”, și-a încheiat Șerban Nicolae expunerea de motive a propunerii legislative.

Totuși pentru construcțiile și activitățile economice realizate pe terenurile respective, taxele și impozitele locale calculate și datorate potrivit dispozițiilor Titlul IX – taxe și impozite locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de reduc la 50%.

Editor: Rilna Laura Balazs

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *