protectia-datelor

Conferință Națională protecția datelor cu caracter personal

Această Conferință Națională se va desfășura în data de 23 Noiembrie 2017 cu tema ˝implementarea și impactul Regulamentului General privind Protecția Datelor Personale˝.

Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal asupra răspunderii civile, protecția juridică a numelui și a pseudonimului în reglementarea Noului Cod civil.
Următoarele sunt tipuri de date cu caracter personal și clasificarea lor care este prescrisă în legislația Europeană și Națională.

Datele cu caracter personal și principiul libertății contractuale, consimțământul pentru prelucrarea datelor personale, retragerea consimțământului. Drepturile și obligațiile părților implicate în domeniul protecției datelor, de exemplu persoanele vizate, operatorul de date, persoanele împuternicite. Ofițerul care este responsabil de protecția a datelor.

Rolul și responsabilitățiile sunt desemnarea și principiile care sunt desemnare obligatorie, desemnarea unui DPO extern, desemnarea DPO în domeniul public și în domeniul privat. Următoarea este semnificația privind ˝Autoritatea publică sau organism public˝, ˝Activități principale˝,˝Pescară largă˝,˝Monitorizarea periodică și sistematică˝,˝Monitorizarea conformității˝,˝Categorii speciale de date˝.

Expertiza și abilitățile responsabilului cu protecția datelor. Publicarea și comunicarea datelor de contact ale responsabilului cu protecția datelor. Resursele necesare, instrucțiuni și ˝îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor în mod independent˝. Demiterea sau sancționarea DPO pentru pentru îndeplinirea sarcinilor sale, conflict de interese. Sarcinile DPO, abordarea bazată pe risc, rolul DPO în păstrarea evidenței, Monitorizarea respectării RGPD. Cooperarea cu autoritatea de supraveghere și asumarea rolului de punct de contact. Încredințarea altor sarcini și atribuții: condiții, conflictul de interese, demisia și/sau demiterea DPO.

Editor: Rilna Laura Balazs

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *