Proiect de lege: între 2 şi 7 ani de închisoare pentru uciderea animalelor

Un proiect de modificare şi completare a art.25 alin 1 şi 2, art.26 alin.2, art.27 din Legea 205/2004 privind protecţia animalelor, aflat  în procedură legislativă, prevede majorarea intervalelor de pedeapsă pentru  anumite fapte catalogate în categoria infracţiunilor comise asupra animalelor, plus alte mici modificări. Dacă modificările vor fi legiferate, noile intervale de pedeapsă şi valoarea contravenţiilor vor fi substanţiale, comparativ cu prevederile , relativ laxe, ale legii în vigoare.

Legea 205/2004 reglementează măsurile necesare pentru asigurarea condiţiilor de viaţă şi bunăstare ale animalelor cu sau fără deţinător (cum ar fi proprietarul, persoana care deţine cu orice titlu valabil, precum şi orice persoană fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află animalul), nefiind vorba de animale sălbatice (faună sălbatică), care fac obiectul altor legi speciale. 

Deosebirea, în cazul art. 25, este dată de majorarea semnificativă a pedepselor,  anterior încadrate între 3 luni şi un an sau amendă, întroducerea formei agravate şi a obligativităţii impunerii pedepsei complementare de către instanţă.  Eliminarea amenzii, conform noilor prevederi, va conduce direct la aplicarea pedepsei cu închisoarea.

Astfel, se vor sancţiona cu închisoarea între 2 şi 7 ani, fapte precum:

uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept;

practicarea tirului pe animale domestice sau animale sălbatice captive;

organizarea de lupte înte animale sau cu animale;

-folosirea animalelor vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;

rănirea sau schinguirea animalelor;

-intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative.

Alături de pedeapsa principală, instanţa va dispune ca pedeapsă complementară şi interzicerea dreptului de a mai deţine un animal pentru o perioadă între 5 şi 10 ani.

De asemenea, faptele prezentate mai sus vor avea un regim sancţionator mai dur, constituind agravante pedepsite cu închisoarea de la 3 la 10 ani, în următoarele situaţii:

-animalul se află în posesia unei persoane responsabile conform atribuţiilor cu îngrijirea, protecţia şi bunăstarea animalelor, a unei persoane responsabile conform atribuţiilor cu dresajul animalelor, a unei persoane responsabile conform atribuţiilor cu tratarea medicală;

fapta a fost săvârşită de 2 sau mai multe persoane împreună.

La toate acestea, se adaugă şi majorarea amenzii contravenţionale între 5.000 şi 10.000 lei (art. 26), faţă de plafonul maxim anterior de 3.000 lei, iar măsura confiscării animalului se va aplica doar anumitor fapte sancţionate contravenţional.

Modificarea în cazul măsurii confiscării animalului (art. 27) este dată de eliminarea cerinţei „recidivei” faţă de norma în vigoare, ce prevede cerinţa săvârşirii de două ori a unor fapte de la art. 25 alin. 1 lit. a) şi b) pentru a deveni operantă, şi care este înlocuită cu obligativitatea impunerii de către instanţă a interzicerii dreptului de a mai deţine un animal, sub forma pedepsei complementare, respectiv păstrarea măsurii  confiscării doar pentru unele contravenţii.

Sursă: Senatul României

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *