Primii pași în exercitarea profesiei de consilier juridic

Primii pași în exercitarea profesiei de consilier juridic

Profesia de consilier juridic este reglementată de Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.

Consilierul juridic asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale statului, ale autorităţilor publice centrale şi locale, ale instituţiilor publice şi de interes public, ale celorlalte persoane juridice de drept public, precum şi ale persoanelor juridice de drept privat şi ale celorlalte entităţi interesate în conformitate cu Constituţia şi cu legile ţării.

Astfel, consilierul juridic realizează urmatoarele activităţi:

 • consultaţii şi cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;
 • redactarea de opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea acesteia;
 • redactarea proiectelor de contracte, precum şi negocierea clauzelor legale contractuale;
 • asistenţa, consultanţa şi reprezentarea juridică a persoanelor juridice şi a altor entităţi interesate;
 • redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate, care privesc persoana juridică în favoarea căreia consilierul juridic exercită profesia;
 • avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic;
 • verificarea legalităţii actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;
 • semnarea la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, a documentelor cu caracter juridic emanate de la persoana juridică sau de la instituţia publică reprezentată;

Poate fi consilier juridic persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. este cetăţean român şi are domiciliul în România;
 2. are exerciţiul drepturilor civile şi politice;
 3. este licenţiată a unei facultăţi de drept;
 4. este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;
 5. nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de Legea nr. 514/2003.

Primul pas spre înscrierea în profesia de consilier juridic îl reprezintă adresarea unei cereri spre C.C.J. (Colegiul Consilierilor Juridici) din raza teritorială în care persoana domiciliază. Urmând ca mai apoi, Colegiul teritorial să avizeze admiterea, după verificarea îndeplinirii condițiilor, iar solicitantului îi va fi eliberată decizia de înscriere în profesie.

Următorul pas constă în efecturarea stagiului de pregătire profesională cu o durată de 2 ani, perioadă în care se va dobândi calitatea de consilier juridic stagiar.

După efecturarea stagiului, candidatul va trebui să susţină examenul de definitivat în vederea obţinerii calităţii de consilier juridic definitiv, înscris în Tabloul C.C.J.

Examinarea constă într-un:

 • examen scris cu notare (admis/respins);
 • examen oral din tematica aleasă;
 • discuţii libere despre volumul şi încărcătura profesională din perioada stagiului şi recomandările consilierului juridic îndrumător.Legitimatie Consilier Juridic

Calitatea de consilier juridic – cu drept de exercitare a
profesiei se dovedeşte cu „Legitimaţia de consilier juridic” şi insigna profesiei, eliberate de fiecare Colegiu al Consilierului Juridic înscris în Tabloul Colegiului.

Actele juridice redactate şi contrasemnate de consilierul juridic vor purta parafa acestuia, iar cele avizate pentru legalitate vor purta parafa şi semnătura acestuia.

Activitatea de consilier juridic este considerată vechime în muncă juridică în funcțiile de magistrat, avocat, notar public sau alte funcții juridice.

Persoană care, anterior sau la data primirii în profesie, a îndeplinit timp de cel puțin 5 ani funcția de avocat, magistrat, notar definitiv sau alte funcții juridice, poate fi primită în profesie, în calitate de consilier juridic definitiv.

Exercitarea profesiei de consilier juridic este incompatibilă cu:

 • calitatea de avocat;
 • activităţile care lezează demnitatea şi independenţa profesiei de consilier juridic sau bunele moravuri;
 • alte profesii autorizate sau salarizate;
 • funcţia şi activitatea de administrator sau de lichidator în cadrul procedurilor de reorganizare şi lichidare judiciară;
 • activitatea publicistică salarizată;
 • alte incompatibilităţi prevăzute de lege sau rezultate din situaţia de conflict de interese, în condiţiile legii.

Editor:  Ruxandra Iorga

Documentație CCJ

 

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *